zofim.org.il
  
 


 
שבט נופר
חץ  שאלון לקראת מועצות מבנה שבט דף הבית » שבט נופר »שאלון לקראת מועצות מבנה שבט

שכב"ג נופר היקר - חזק!

לקראת מועצות מבנה השבט הבאות עלינו לטובה, פרסמנו לכם את שאלון זה, שמטרתו הגעה למועצות לאחר תחקיר מעמיק בנוגע לבעיות שעלו בתפקידים השונים במהלך השנה.

בעת מילוי הטופס תינתן לכם ההזדמנות להעלות פערים ולחזק נקודות בתחומים הבאים:

1. הגדרות התפקיד וכל מה שקשור בתפקידכם

2. לו"ז שבועי

3. צוות מוביל

4.שיחות אישיות

5. התייחסות חופשית - לכל אשר תרצו! (כאן ניתן להעלות רעיונות לשיפור/לשימור בשבט)

אנו מבקשים שתתייחסו לשאלון זה ברצינות הדרושה.

מלאו אותו תוך הבנה כי אתם פועלים לטובת השבט, שאלון שכזה נועד להציף בעיות שצצו בעת מילוי התפקיד (לא בעיות ספציפיות הנוגעות לאנשים שונים ואישיותם!).

בהצלחה! צוות מרכזים 2011-2012

 

תפקיד בשבט (במידה והינך ראש ועדה-רשום את זה):*
תפקידך בשנה האחרונה
שם הממלא (לא חובה)
תאריך מילוי השאלון:*
מלא את התאריך בו נכתב השאלון
האם לפני כניסתך לתפקיד היית מודע/ת להגדרות התפקיד?
כן לא
פרט/י במילים את תפקידך בשבט - התייחס/י להגדרת התפקיד שלך לפי איך שביצעת אותו*
האם קיים פער בהגדרת התפקיד שלך כפי שביצעת אותו לבין ההגדרה האידיאלית? אם כן פרט/י:*
מה הם משבצות הזמן הקבועות שלך בשבוע בו עסקת בתפקידך?*
ישיבות צוותים, ימי פעילות, ישיבות שכב"ג
מה את/ה מגדיר/ה כנקודת השיא של התפקיד שלך השנה עד כה?*
התייחס לשנה עד כה ללא המחנה.
האם היו לך שיחות אישיות במהלך השנה?
כן לא
ראשג"ד/ראש"צ/מרכז צעיר/מרכז בוגר
במידה וכן - פרט על השיחות: במה תרמו לך? מתי התרחשו? *
האם לדעתך יש מקום ליותר שיחות אישיות? אם כן, פרט עם מי ותדירות.*
פרט - עם מי?תדירות?
מה היה מקומו של הצוות המוביל בתהליך השנתי? מה לדעתך מקומו צריך להיות? ממה נובעים הפערים?*
מקומו של צוות מוביל בשבט - בפועל/אידיאלי
אפיין את התפקיד שלך כפי שהוא צריך להיות בשנה הבאה - לשמר/לשפר*
התייחס לבעיות שצפו במהלך השנה בעת מילוי תפקידך.
התייחסות חופשית
ניתן להעלות רעיונות לשינויים ככל העולה על רוחכם