zofim.org.il
  
 


 
שבט נוה מגן
חץ  אימות נתונים כנס בוגרים דף הבית » שבט נוה מגן »אימות נתונים כנס בוגרים

 

בוגר שבט יקר,

 

בשנת 2014 יחגוג שבט 'נוה מגן' את יום הולדתו ה-50!

בשנה זו יתקיימו מספר אירועים חגיגיים, אשר המרכזי שבהם הוא כנס בוגרי השבט לדורותיו.

 

עבודות ההכנה כבר מתחילות, אנא סייעו לנו לבנות מאגר נתונים עדכני שיכיל את בוגרי השבט.

שם פרטי*
שם משפחה*
שנת סיום תיכון*
שם שכבה\גדוד
כתובת מייל*
טלפון נייד*
טלפון בבית
כתובת
נא למלא רחוב, מס' בית, ישוב
מיקוד
תאריך לידה
קשרי משפחה
במידה וקיימים הורים\אחים\ילדים בוגרי השבט או פעילים כיום, נא לציין את שמם ושנת סיום תיכון
הערות