zofim.org.il
  
 


 
מחלקת הגשמה
חץ  טופס הרשמה לתהליך שנת שירות תשעב דף הבית » מחלקת הגשמה »טופס הרשמה לתהליך שנת שירות תשעב


 

היציאה לשנת שירות מהווה הזדמנות להתנסות באורח חיים מגשים, תוך תרומה לחברה, לקהילה ולתנועה במסגרות שונות ובמסלולי הגשמה ייחודיים, כל זאת מתוך הכרה בייחודו של הכלי הצופי ככלי חינוכי ומעשי.

 

שימו לב! זהו טופס ההרשמה הרשמי!
עליכם למלא טופס זה על מנת להכנס לתהליך היציאה לשנת שירות בתנועת הצופים!

    

 

 

הטופס נסגר על-ידי מנהל האתר
שם פרטי*
שם משפחה*
תמונת פרופיל*

ניתן לצרף קובץ מסוג וורד, אקסל, פאוור-פוינט, תמונה ו-PDF עד 10 מגה.
מין
זכר נקבה
תאריך לידה*
תעודת זהות*
דואר אלקטרוני*
מספר טלפון בבית*
מספר טלפון נייד*
כתובת מלאה*
הנהגה ושבט*
בעיות רפואיות*
במידה ואין בעיות רפואיות יש לכתוב "אין"
שם האב*
שם האם*
מספר פלאפון של אחד ההורים*
דוא"ל של אחד ההורים*