zofim.org.il
  
 


 
אגף חינוך
חץ  הרשמה ליום עיון למדריכי שכבה דף הבית » אגף חינוך »הרשמה ליום עיון למדריכי שכבה

מדריכי שכבה יקרים,

 
יום העיון המתוכנן למדריכי השכבה הבוגרת יתקיים בשני מועדים:
1.               13/1
2.               3/2
 
על מנת שנוכל להתכונן ליום זה בצורה הטובה ביותר עלינו לדעת את פרטי המדריכים שמגיעים לכל אחד מימי העיון.
 
לו"ז מסודר ופרטים נוספים יישלחו לנרשמים בהמשך.
תאריך יום עיון*
שם פרטי*
שם משפחה*
מספר טלפון*
כתובת דואר אלקטרוני*
הנהגה*
שבט*
גיל*
מספר שנות לימוד
הערות