zofim.org.il
  
 


 
שבט אילת
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט אילת » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ חוזר להורים - טיול פסח שבטי    (225 KB)
חוזר להורי חניכים כיתות ד' - ו'
אשר יוצאים לטיול פסח שבטי.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים - טיול פסח שבטי    (157 KB)
אישור הורים לחניכי כיתות ד' - ו'
אשר יוצאים לטיול פסח שבטי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר - טיולי פסח הנהגתיים    (2,674 KB)
פלייר להורי חניכי כיתות ז' - ח'
אשר יוצאים לטיולי הפסח ההנהגתיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים - טיול כוכב    (232 KB)
אישור הורים לחניכי כיתות ז'
אשר יוצאים לטיול כוכב.

(הטיול הוא טיול הנהגתי)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים - טיול ים אל ים    (232 KB)
אישור הורים לחניכי כיתות ח'
אשר יוצאים לטיול ים אל ים.

(הטיול הוא טיול הנהגתי)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים - טיול אתגר    (232 KB)
דף אישור הורים לחניכי כיתה ט'
אשר יוצאים לטיול אתגר.

(הטיול הוא טיול הנהגתי)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ