zofim.org.il
  
 


 
משלחת ארצות הברית
חץ  לוח קבצים דף הבית » משלחת ארצות הברית » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס בקשה להזמנת הופעת קרוואן    (764 KB)
להזמנת קרוואן יש לשלוח את הטופס עם הפרטים למייל: yaird@zofim.org.il
על מזמין ההופעה להיות מעל גיל 18.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מידע אודות תשלום למשלחת 2017    (270 KB)
החברות במשלחת הצופים לארה"ב כרוכה בהשתתפות עצמית של החניך בעלויות הנסיעה בסך של 7100 ₪

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ The Importance of Scouts at Summer Camps – Mark Pearlman    (597 KB)
בהמשך להרצאה של מארק פרלמן שהתקיימה בסמינר משלחת 2, מצורף דף סיכום עם הדגשים שעלו.
עיברו על הדף, קראו אותו בעיון, הדפיסו אותו והוסיפו לקלסר המשלחת שלכם.
תמצאו את הדף שימושי במהלך הקיץ אם תפעלו על פיו.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור בית הספר ליציאה לשליחות    (228 KB)
מילוי ע"י הנהלת בית הספר. יש להקפיד שתופיע חתימת מנהל ביה"ס וחותמת בית הספר. בנוסף יש לצרף תעודת גמר מהשנה שעברה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים להשתתפות בסמינר מיון 2017    (179 KB)
על הורי המועמד למלא טופס זה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים להשתתפות בשליחות 2017    (278 KB)
על הורי המועמד למלא טופס זה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור רופא    (326 KB)
מילוי ע"י הרופא המטפל. יש להקפיד שתופיע חתימת הרופא וחותמת רשמית שלו ושל המוסד הרפואי אליו הוא משתייך.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מידע להורים ולחניכים    (304 KB)
הסבר אודות השליחות המכיל רקע כללי, הסבר על תהליכי המיון, ההכנה ועוד.
דף זה מיועד לחניכים ולהוריהם. אנא קראו אותו בעיון.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מידע למנהלי בתי הספר    (330 KB)
דף מידע עבור מנהל ביה"ס

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מנחה לאלבום משלחת    (361 KB)
חניכי משלחת 2017- עיברו בעיון על ההנחיות ופעלו בהתאם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מנחה לכתיבת ביוגרפיה    (348 KB)
חניכי משלחת 2017- עיברו בעיון על ההנחיות ופעלו בהתאם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מנחה למתנות למשפחות מארחות - קרוואן    (370 KB)
חניכי קרוואן בלבד! פירוט אודות סוג ואופי המתנות למשפחות המארחות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשת הנחה לתשלום ההשתתפות בשליחות    (76 KB)
בכל מקרה של בקשה להנחה בתשלום או לסבסוד החזרי נסיעות יש להגיש טופס זה למייל של מנהל המשלחת yaird@zofim.org.il עד לתאריך 7/2/17.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מידע רפואי    (308 KB)
טופס למילוי ע"י החניך והוריו.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לו"ז תהליך הכנה משלחת 2017     (309 KB)
לו"ז תהליך הכנה משלחת 2017 - מחנות וקרוואן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדריך להוצאת ויזת תייר לארה"ב    (665 KB)
חניכי משלחת- אנא עקבו אחר ההנחיות ומלאו את הפרטים בהתאם. טרם ההגעה לשגרירות, יש לקבל מאיתנו מכתב נלווה- על מנת לקבל את המכתב יש לשלוח למייל של מנהל המשלחת בקשה לכך.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מכתב למועמד לסמינר מיון 2017    (278 KB)
קרא/י בעיון את המכתב ופעל/י ע"פ ההנחיות. הסמינר יתקיים בשישי-שבת, ה-6-7/1/17 בגבעת חביבה.
עליך למלא את הטפסים הדרשים ולוודא הגעתם בעותק קשיח אל מחלקת קשרי חוץ עד ה-22/12/16.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט להגשת התנסות - משלחת ארה"ב    (94 KB)
את ההתנסות יש להגיש בפורמט המצורף בלבד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ