zofim.org.il
  
 


 
משלחת ארצות הברית
חץ  לוח קבצים דף הבית » משלחת ארצות הברית » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור בית הספר ליציאה לשליחות     (156 KB)
מילוי ע"י הנהלת בית הספר. יש להקפיד שתופיע חתימת מנהל ביה"ס וחותמת בית הספר. בנוסף יש לצרף תעודת גמר מהשנה שעברה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים להשתתפות בשליחות 2018    (240 KB)
על הורי המועמד/ת למלא טופס זה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מידע להורים ולחניכים    (245 KB)
הסבר אודות השליחות המכיל רקע כללי, הסבר על תהליכי המיון, ההכנה ועוד.
דף זה מיועד לחניכים ולהוריהם. אנא קראו אותו בעיון.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להזמנת הופעת קרוואן    (764 KB)
להזמנת קרוואן יש לשלוח את הטופס עם הפרטים למייל: yaird@zofim.org.il
על מזמין ההופעה להיות מעל גיל 18.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מכתב למועמד/ת לסמינר מיון 2018    (233 KB)
קרא/י בעיון את המכתב ופעל/י ע"פ ההנחיות. הסמינר יתקיים בשישי-שבת, ה-29-30/12/17 בכפר הנוער בן שמן.
עליך למלא את הטפסים הדרשים ולוודא הגעתם בעותק קשיח אל המחלקה לקשרים בינלאומיים עד ה-14/12/17.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים להשתתפות בסמינר מיון 2018    (186 KB)
על הורי המועמד/ת למלא טופס זה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור רופא    (326 KB)
מילוי ע"י הרופא המטפל. יש להקפיד שתופיע חתימת הרופא וחותמת רשמית שלו ושל המוסד הרפואי אליו הוא משתייך.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מידע למנהלי/ות בתי הספר     (291 KB)
דף מידע עבור מנהל/ת ביה"ס

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מועמד/ת קרוואן 2018    (301 KB)
יש למלא טופס זה ולצרף תמונה בגודל רגיל.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מידע רפואי    (308 KB)
טופס למילוי ע"י החניך והוריו.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוז תהליך הכנה - משלחת 2018    (291 KB)
לו"ז תהליך הכנה למשלחת 2018 - מחנות וקרוואן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ