zofim.org.il
  
 


 
שבט רגבים
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט רגבים » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ דפי מידע בנושא צופיות    (295 KB)
אוסף מתודות ענק !!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ החבל והקשרים    (257 KB)
הסבר על החבל וסוגי הקשרים והשימושים בהם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המנון הצופים    (1,274 KB)
המנון הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סיפור העניבות    (274 KB)
למה העניבה של ו' כחולה ושל מדריך לבנה ירוקה ? כל התשובות בפנים ...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל, המנון ומידות הצופה    (43 KB)
הסבר בנושא המנון הצופים, סמל הצופים ועשרת דברות הצופה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר טיולי פתיחת שנה ז’ ח’ ט’    (1,152 KB)
כל המידע המבוקש על הטיולים הנהגתים

ז' ח' ט'

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר הצופים    (1,971 KB)
בביצוע להקת צופי ת"א

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים תקני    (99 KB)
יש להעביר את האישור חתום למרכזי השבט עבור כל פעילות או מפעל.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף בניית פעולה    (272 KB)
מדריכים יקרים, על מנת להקל על עבודתכם בעת בניית הפעולה, מצורף קובץ הנחייה איך דף פעולה אמור להיראות. היעזרו בזה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנחיות רישום, תשלום, ביטולים והחזרים לשנת תשע"ג    (74 KB)
הנחיות רישום, תשלום, ביטולים והחזרים לשנת תשע"ג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה לרישום חניך/ה לפעילות בשבט רגבים - צופי כפר יונה    (1,613 KB)
טופס רישום חניך/ה לפעילות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס לתשלום בכרטיס אשראי    (57 KB)
יש להעביר את הטופס למרכזי/ראש השבט. ניתן לשלם גם טלפונית ישירות לראש השבט.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לו"ז שנתי של הנהגת שרון צפון !    (280 KB)
בלוז תמצאו את כל התאריכים של השנה הקרובה, טיולים, מפעלים וכו'

חשוב לציין שהלוז יכול להשתנות אז תמיד תהיו מעודכנים !

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר לחנוכה דרום 2012 תשע"ג    (3,553 KB)
לקראת טיולי חנוכה דרום, הנה הפלייר עם כלל הפרטים על הטיול.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ