zofim.org.il
  
 


 
שבט צור
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט צור » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור מיוחד לשנת שרות    (49 KB)
מייסדים!זהו האישור המיוחד שאליו דברתי... תחתמו את ההורים ותביאו היום לפעולה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר השבט    (2,514 KB)
שיר השבט החדש

צוריקול 2007-8

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק תכנון מבנה    (95 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים לפולין    (30 KB)
אישור הורים לפולין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת המשחקים הצופיים     (407 KB)
לשימוש המדריכים בכל פעולה - שלל מתודות צופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מועמד לפולין    (32 KB)
טופס מועמד לפולין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס פרטים אישיים לפולין    (53 KB)
טופס פרטים אישיים לפולין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טראנס צור    (855 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לו"ז למפעלים הנותרים    (28 KB)
תאריכי המפעלים עד סוף השנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על תנועת הצופים העבריים בישראל     (63 KB)
קובץ מידע בנושא תנועת הצופים העבריים בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צופיות סימלית    (1,968 KB)
סמלים ועניבות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר הצופים - יש השואלים עלינו     (1,972 KB)
לשימוש בפרסום, בטקסים ובכל אירוע שרק צריך

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ