zofim.org.il
  
 


 
גרעין נח
חץ  לוח קבצים דף הבית » גרעין נח"ל - חיפה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס חתימה לגרעין נח"ל - בנות    (67 KB)
טופס חתימה לגרעין נח"ל - בנות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס חתימה לגרעין נח"ל - בנים    (50 KB)
טופס חתימה לגרעין נח"ל - בנים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאגר טקסטים בנושא חברה ישראלית    (1,324 KB)
מאגר טקסטים בנושא חברה ישראלית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תהליך בחירת אחוזי פיקוד    (2,880 KB)
תהליך בחירת אחוזי פיקוד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אבות ובנות המלכוד של גילוי העריות    (195 KB)
אבות ובנות המלכוד של גילוי העריות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אוצר הקיבוצים    (172 KB)
אוצר הקיבוצים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ איש הקשב_אהרון שבתאי    (33 KB)
איש הקשב_אהרון שבתאי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אמנות האהבה_אריך פרום- לחניך    (58 KB)
אמנות האהבה_אריך פרום- לחניך

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ בזכות הנורמליות    (1,241 KB)
בזכות הנורמליות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דני רבינוביץ נוסטלגיה מזרחית איך הפכו הפלסטינים לערביי ישראל    (328 KB)
דני רבינוביץ נוסטלגיה מזרחית איך הפכו הפלסטינים לערביי ישראל מאמר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ האם אפשר לחנך לערכים?    (80 KB)
האם אפשר לחנך לערכים?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ האשכנזים - חילוניים - סוציאליסטיים - לאומיים עוד כאן    (40 KB)
האשכנזים - חילוניים - סוציאליסטיים - לאומיים עוד כאן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזן החדש של צעירים     (87 KB)
הזן החדש של צעירים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ החורף של הרעולות    (138 KB)
החורף של הרעולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ היבטים של הפרטה במערכת החינוך    (462 KB)
היבטים של הפרטה במערכת החינוך

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ היחיד והכלל    (24 KB)
היחיד והכלל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הכל פוליטי \ ויסלבה שימברוסקה    (29 KB)
הכל פוליטי \ ויסלבה שימברוסקה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המדינה צריכה להחיל את חוק חינוך חינם מלידה עד גיל 18    (79 KB)
המדינה צריכה להחיל את חוק חינוך חינם מלידה עד גיל 18

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המדריך אינו קומקום_י.גולדמן    (29 KB)
המדריך אינו קומקום_י.גולדמן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הממשלה תאשר מחר תוכנית ליישוב מחדש של הבדואים 2011.pdf    (335 KB)
הממשלה תאשר מחר תוכנית ליישוב מחדש של הבדואים 2011.pdf

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנח"ל ותנועות הנוער    (921 KB)
הנח"ל ותנועות הנוער

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסחר בנשים בישראל משתלם מתמיד (2007)    (35 KB)
הסחר בנשים בישראל משתלם מתמיד (2007)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש    (19 KB)
הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ העשירים יתעשרו והשאר ישלמו    (39 KB)
העשירים יתעשרו והשאר ישלמו

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הפוליטיקה של הכבודהפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המדי    (46 KB)
הפוליטיקה של הכבודהפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המדינה - תקציר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הפקעת הזכויות החברתיות בישראל    (37 KB)
הפקעת הזכויות החברתיות בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הציונים החדשים    (211 KB)
הציונים החדשים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ התבוננות, גלות ומלכות. דן לסרי    (30 KB)
התבוננות, גלות ומלכות. דן לסרי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ וגר אדם עם אג’נדה: יישובים בעלי תפיסת עולם     (61 KB)
וגר אדם עם אג'נדה: יישובים בעלי תפיסת עולם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ זיכרון שייכות ותכנון מרחבי בישראל    (102 KB)
זיכרון שייכות ותכנון מרחבי בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חברה של קהילות יפתח גודלמן    (45 KB)
חברה של קהילות יפתח גודלמן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חברותא בעידן ההפרטה יפתח גודלמן    (62 KB)
חברותא בעידן ההפרטה יפתח גודלמן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת לקראת גיוס    (4,372 KB)
חוברת לקראת גיוס

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוק הריכוזיות קורם עור וגידים    (107 KB)
חוק הריכוזיות קורם עור וגידים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוקים לדיון - גרוניס וסולברג    (71 KB)
חוקים לדיון - גרוניס וסולברג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חילוניות    (185 KB)
חילוניות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חינוך ושחרור    (38 KB)
חינוך ושחרור

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טוב להיות קנז בבאר-שבע    (504 KB)
טוב להיות קנז בבאר-שבע

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יהודים ביקורתיים הם לא אנטישמיים    (106 KB)
יהודים ביקורתיים הם לא אנטישמיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יהודים ביקורתיים הם לא אנטישמיים    (106 KB)
יהודים ביקורתיים הם לא אנטישמיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יעדים לתיקון החינוך     (349 KB)
יעדים לתיקון החינוך

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יש סיבה טובה לכך שהצעירים מתעקשים לגור דווקא בתל-אביב    (81 KB)
יש סיבה טובה לכך שהצעירים מתעקשים לגור דווקא בתל-אביב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כולם רוצים חיי איכות כמו בתל אביב    (49 KB)
כולם רוצים חיי איכות כמו בתל אביב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כיצד הפכה המדינה אחראית לשביתות בפריפריה    (43 KB)
כיצד הפכה המדינה אחראית לשביתות בפריפריה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כיצד מעצבים מדיניות הפרטה שתשרת את הציבור    (95 KB)
כיצד מעצבים מדיניות הפרטה שתשרת את הציבור

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כך נולדה המחאה החברתית    (136 KB)
כך נולדה המחאה החברתית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כמה יעלה לכם לשלוח את הילדים שלכם לתנועת נוער?    (54 KB)
כמה יעלה לכם לשלוח את הילדים שלכם לתנועת נוער?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כמה מובטלים יש בישראל באמת    (42 KB)
כמה מובטלים יש בישראל באמת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא בודדים    (39 KB)
לא בודדים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא יצאנו לחופשה מאז ירח הדבש, אין לנו כבלים והאוטו יד שנייה     (268 KB)
לא יצאנו לחופשה מאז ירח הדבש, אין לנו כבלים והאוטו יד שנייה מליסינג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לקראת סוציאליזם קואופרטיבי    (37 KB)
לקראת סוציאליזם קואופרטיבי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאגר טקסטים בנושא כלכלה וחברה    (478 KB)
מאגר טקסטים בנושא כלכלה וחברה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאגר טקסטים בנושא קבוצות וקהילות    (918 KB)
מאגר טקסטים בנושא קבוצות וקהילות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאמר-תופעת הקהילות של צעירים בישראל     (407 KB)
מאמר-תופעת הקהילות של צעירים בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאפייני מדיניות הרווחה בישראל והתהוות שכבות המצוקה המזרחיות    (116 KB)
מאפייני מדיניות הרווחה בישראל בשנות ה50 וה60 והתהוות שכבות המצוקה המזרחיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדוע עדיף (שוויון) כבוד האדם על שוויון החירות    (365 KB)
מדוע עדיף (שוויון) כבוד האדם על שוויון החירות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מה תפקידה של תנועת הנוער    (53 KB)
מה תפקידה של תנועת הנוער

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מהי ציונות    (608 KB)
מהי ציונות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מוסר וצבא    (223 KB)
מוסר וצבא

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחזירים את האדם למרכז    (44 KB)
מחזירים את האדם למרכז

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מלרוס פלייס כתבה על קבוצות וקהילות    (532 KB)
מלרוס פלייס כתבה על קבוצות וקהילות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מעגלי הוקרה ובושה    (24 KB)
מעגלי הוקרה ובושה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מפדגוגיה ביקורתית לפדגוגיה חברתית    (42 KB)
מפדגוגיה ביקורתית לפדגוגיה חברתית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מקומונה ועד כפר סטודנטים    (46 KB)
מקומונה ועד כפר סטודנטים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מתוך מנוס מחופש    (26 KB)
מתוך מנוס מחופש

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ניצוץ היותר    (29 KB)
ניצוץ היותר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נשים יעלמו מהמרחב הציבורי    (102 KB)
נשים יעלמו מהמרחב הציבורי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סיירת הורים באר-שבע    (60 KB)
סיירת הורים באר-שבע

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עבדות היסטורית מול עבדות מודרנית    (73 KB)
עבדות היסטורית מול עבדות מודרנית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עבדים    (29 KB)
עבדים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עולם הולך ומזדקן    (102 KB)
עולם הולך ומזדקן

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עושים שלום עם הטבע: קהילות פרמקלצ’ר     (129 KB)
עושים שלום עם הטבע: קהילות פרמקלצ'ר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על הכסף על האדם - מרקס    (431 KB)
על הכסף על האדם - מרקס

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על הסתירה בין האתוס החלוצי לאידיאולוגיה הסוציאליסטית בתנועת     (40 KB)
על הסתירה בין האתוס החלוצי לאידיאולוגיה הסוציאליסטית בתנועת העבודה הישראלית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על הרך והענוג    (329 KB)
על הרך והענוג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על תהליכי המסחור והפרטה של מערכת הבריאות    (45 KB)
על תהליכי המסחור והפרטה של מערכת הבריאות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרשת הידיים הצבועות    (63 KB)
פרשת הידיים הצבועות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קבוצה גדולה קבוצה קטנה    (83 KB)
קבוצה גדולה קבוצה קטנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קבוצה לומדת דן לסרי    (37 KB)
קבוצה לומדת דן לסרי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קבוצת תמיכה: החיים בקומונות בישראל    (123 KB)
קבוצת תמיכה: החיים בקומונות בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קול אחר במגזר הערבי    (121 KB)
קול אחר במגזר הערבי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קיבוץ מודל 2001    (118 KB)
קיבוץ מודל 2001

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קיבוץ מודל 2006    (46 KB)
קיבוץ מודל 2006

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רב תרבותיות ימנית ואסרטיביות תרבותית    (115 KB)
רב תרבותיות ימנית ואסרטיביות תרבותית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ריבונים שתפניים    (47 KB)
ריבונים שתפניים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רצח גדי ויכמן אלימות על רקע תכנוני    (29 KB)
רצח גדי ויכמן אלימות על רקע תכנוני

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שבחי הלימוד_ברטול ברכט    (31 KB)
שבחי הלימוד_ברטול ברכט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שובר שוויון    (9,416 KB)
שובר שוויון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיתוף והעיר הגדולה - החיים בקיבוץ עירוני    (76 KB)
שיתוף והעיר הגדולה - החיים בקיבוץ עירוני

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שלושת רמות הדיכוי    (26 KB)
שלושת רמות הדיכוי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמריצים במקום חיבוקים    (108 KB)
תמריצים במקום חיבוקים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ