zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  לוח קבצים דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ חוברת הכנה לנציג מועצת תנועה    (395 KB)
חוברת שהכינה הועדה המתמדת לכל הצפירים שיגיעו למועצת התנועה. החוברת נמצאת גם פה (היא אמורה להגיע לשבטים במהלך השבוע) להנאתכם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטוקל ישיבת הוועדה המתמדת מתאירך ה - 7.3    (30 KB)
ביום רביעי, ה - 7.3 נערכה ישיבת הוועדה המתמדת הראשונה (לוועדה החדשה). בישיבה נכחו נציגים מ - 7 הנהגות. מוזמנים לעיין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול הישיבה מתאריך 10.1    (42 KB)
פרוטקול וסיכום החלטות מישיבת הועדה המתמדת בתאריך: 10.1.2007

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת הנוכחות מישיבת הוועדה מה - 7.3    (255 KB)
מצ"ב רשימת הנוכחות מישיבת הוועדה שנערכ ביום רביעי, ה - 7.3. בישיבה נכחו 18 נציגים מ - 7 הנהגות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוזר מידע על סמינר הועדה    (237 KB)
חזור מידע על סמינר הועדה שהתקיים בפסח.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוז 26.5    (119 KB)
תכנוןישיבת הועדה ה-5

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוז 5.9    (111 KB)
תכנון הישיבה ה-6

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמינר פתיחה - מוסדות דמוקרטים    (175 KB)
המצגת מהיחידה של מוסדות דמוקרטים בתנועה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמינר פתיחה - תוכניו עבודה סיכום    (107 KB)
סיכום הדברים שנאמרו בע"פ ונכתבו על גבי הלוח בהמשך היחידה על תוכנת עבודה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמינר פתיחה - תוכנית עבודה מצגת    (286 KB)
המצגת מהיחידה על תוכנית עבודה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורום מוביל ארצי    (119 KB)
סמל הפורום המוביל הארצי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול 18.4    (437 KB)
פרטוקול הישיבה ה-2

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול 5.9    (91 KB)
פרוטקול הישיבה ה-6

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול 6.6    (110 KB)
פרוטקול הישיבה ה-4

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול 7.11    (239 KB)
פרוטקול ישיבת הועדה שתהקיימה ב-7.11.07

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבה 11.12.07    (250 KB)
פרוטקול ישיבת הוועדה המתמדת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבה 15.10.07    (224 KB)
פרוטקול ישיבת הוועדה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבה 19.12.07    (245 KB)
פרוטקול ישיבת הוועדה המתמדת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבה 9.5.07    (222 KB)
פרוטקול ישיבת הוועדה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה 13.8.2008    (78 KB)
פרוטקול ישיבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה 14.5.08    (73 KB)
פרוטקול ישיבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה 4.6.2008    (122 KB)
פרוטקול ישיבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה 9.7.08    (80 KB)
פרוטקול ישיבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה הרביעית    (80 KB)
פרוטוקול הישיבה שהתקיימה ב16.04.08

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה השלישית    (56 KB)
פרוטקול הישיבה שהתקיימה ב26.03.08

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה השניה 05.03.2008    (72 KB)
פרוטקול ישבית הוועדה המתמדת (2008-2009) מתאריך 5.3.08

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת הוועדה מתאריך 24.9.08    (82 KB)
פרוטקול ישיבת הוועדה מתאריך 24.9.08

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוטקול ישיבת ועדת מועצת תנועה    (25 KB)
פרוטקול וסיכום החלטות שהתקבלו בישיבת ועדת מועצת תנועה.
הישיבה השניה מתאריך 20.11.06

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרטקול ישיבת הועדה המתמדת 7.2.2008    (39 KB)
םרוטקול הישיבה הראשונה של הועדה המתמדת שהתקיימה ב-7.2.2008

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תוצאות מועצת תנועה תשע"ד    (1,854 KB)
תוצאות מועצת תנועה תשע"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תכנון ישיבות שנתי    (70 KB)
תכנון שנתי לישיבות הוועדה וחלוקת ההחלטות לישיבות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ