zofim.org.il
  
 


 
שבט לפיד
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט לפיד » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ דף הערכים    (342 KB)
התפיסה הערכית של תנועת הצופים העבריים בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עיתון שבט לפיד מהדורת נובמבר 2010    (2,049 KB)
עיתון שבט לפיד מהדורת נובמבר 2010

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רק מחכה - פסטיהנהגה 2009    (2,196 KB)
מקום ראשון!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רעיון לחוברת הדרכה    (302 KB)
זו חוברת הדרכה של ים L ים אבל מומלץ מאוד להשתמש בה במיוחד למסלולים החופפים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים    (1,351 KB)
אישור/הצהרת הורים בדבר השתתפות בפעילות תנועת הצופים. יש למלא אישור מסוג זה לפני כל פעילות/מפעל שאינה בגדר יום פעילות שגרתי.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ למה צופיות?    (1,724 KB)
למה צופיות?
למה צופים?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סימני המורס העבריים    (60 KB)
מילון סימני מורס עבריים בסיסיים, מומלץ!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ