zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מחלקת זהות יהודית וקשר עם התפוצות » טופס מועמד לתוכנית "חץ וקשת"

טופס מועמד לתוכנית "חץ וקשת"
שם פרטי: שם משפחה:
שבט: הנהגה:
שכבת גיל: תפקיד בשבט:
כתובת:
טלפון נייד: טלפון בבית:
דואר אלקטרוני: שם מלא וטלפון נייד של הורה:
אני מודע/ת לתאריכי התוכנית מה- 28.7.10- 30.6.10 ולא תהיה לי בעיה להנפיק אישור מביה"ס במידה ואצטרך להפסיד לימודים.
במסגרת התוכנית אתבקש לארח אמריקאים בסופ"ש, מספר החניכים המרבי שאוכל לארח הינו:
רמת האנגלית שלי:
ציין/י את ניסיונך בהדרכה - (שכבת גיל, תקופת הדרכה, הדרכה במחנות):
תפקידים נוספים שביצעת במסגרת השבט:
ציין 3 תחביבים:
ציין/י 3 תכונות חיוביות שתוכלנה לסייע לך במהלך התוכנית:
איזו תכונה שלך עשויה להיות גורם מעכב בתוכנית ?
מדוע את/ה מעוניין/ת להשתתף בתוכנית זו?
הערות
שם מרכז השבט: נייד מרכז השבט:
דואר אלקטרוני של המרכז: