zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » ישראליות

ישראליות מדורי משנה
סה"כ 16 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולת סיפורה של מדינה - סמלי המדינה
החניך יכיר את סמלי המדינה המאפיינים את ריבונותה, יפנים את הצורך של עם בסמלים ויבין מהי חשיבותם של סימני ההיכר.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(261 KB)
הקובץ חובר ע"י רועי סלע משבט ניצני הנגב ופורסם באתר ביום 26/1/2005

הצעת פעילות קובץ ארץ ישראל שלי
הקניית ידע על הגיאוגרפיה, היסטוריה של א"י תוך עידוד הסקרנות והרצון לדעת יותר על הנושאים הנ"ל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(112 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2005

מערך פעילות קובץ חוברת הפעלות בנושא זהות יהודית
הפעלות שונות בנושאים: ג"ג של א"י, סכסוך יהודי-פלשתינאי, תרבות ישראלית, מלחמות ישראל ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,530 KB)
הקובץ חובר ע"י המחלקה לזהות יהודית וקשר עם התפוצות ופורסם באתר ביום 3/1/2005

מערך פעילות קובץ טעם ישראלי
החניך ייחשף למאפיינים השונים של מדינת ישראל, יבחן את משמעותם של מאפיינים אלה כלפיו ובשבילו, יקיים שיחה ומפגש עם הוריו סביב ישראל בתקופת ילדותם ויעמוד על הקשר בין סיפורה של המדינה לסיפור משפחתו ולסיפורו האישי.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(283 KB)
הקובץ חובר ע"י המחלקה לזהות יהודית וקשר עם התפוצות ופורסם באתר ביום 3/1/2005

מידע כללי קובץ למה אני אוהב להיות יהודי
סריקה של קורות העם היהודי תוך התמקדות בנקודות זמן חשובות עד לימינו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(56 KB)
הקובץ חובר ע"י המחלקה לזהות יהודית וקשר עם התפוצות ופורסם באתר ביום 3/1/2005

מערך פעילות קובץ התרבות הישראלית
החניך יכיר את המושג "תרבות", יבחן את המאפיינים לתרבות הישראלית,יבחן סמלים תרבותיים במדינת ישראל, יעמוד על הקשר בין האירועים ההיסטוריים של המדינה לבין עיצוב התרבות שבה ויבחן את התרבות הישראלית: הרצוי מול המצוי.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(271 KB)
הקובץ חובר ע"י המחלקה לזהות יהודית וקשר עם התפוצות ופורסם באתר ביום 3/1/2005

נתוני הגיוס של תנועת הצופים
צבא

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "ישראליות"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"גשר" - העמותה עוסקת בקידום ההבנה בין דתיים לחילוניים וקבוצות נוספות בחברה הישראלית, ובהעמקת הקשר והזיקה לזהות היהודית-ישראלית.
תמונה קטנה
"דעת" - אתר לימודי יהדות ורוח. האתר עוסק בתחומי היהדות והרוח, והוא כולל מאמרים, חומרי הדרכה, תוכניות לימודים בתחומי דעת שונים לבית הספר הממלכתי-דתי והממלכתי, מדור לתולדות עם ישראל, לימודי השואה, טקסטים במחשבת ישראל, טקסט מלא של מאמרים שפורסמו בכתבי עת, דיונים בדילמות ערכיות, ואפילו בדיחות וקריקטורות בנושאי חינוך.
| 1 2

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם