zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים

מפעלים צופיים - חומרים ישנים מדורי משנה
סה"כ 61 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ ניהול סיכונים לקראת טיולים
מצגת המשמשת להדרכת ניהול סיוכנים לקראת טיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,696 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת בטיחות מקהילת שותפים באגף ופורסם באתר ביום 25/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ החלטות מועצת התנועה
הקובץ מכיל החלטות מועצות התנועה שהתקיימו לאורך השנים. למידה ארגונית לשמה- שווה להכנס- מרתק!!!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(133 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגי מועצת התנועה לדורותיהם ופורסם באתר ביום 22/2/2006

כלי עזר לעבודה קובץ מכתב לשת"פ עם בית הספר
לקראת פתיחת השנה מומלץ להתחיל ברגל ימין על ידי תאום ציפיות בין השבט ובית הספר ממנו מגיעים החניכים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/6/2009

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת המתחם הגדודי
לא עוד חניכים לנים על הקרקע!
לא עוד ציוד אישי ושקי שינה זרוקים ומתמלאים באבק!
לא עוד חניכים חוזרים הביתה מבלי שהתנסו בבנייה משמעותית!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,885 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת חיפה 2008 ופורסם באתר ביום 30/6/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת מחנה שבועות
דוגמה לתיק מחנה שנערך בשבט יפו לקראת שבועות 2008
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,914 KB)
הקובץ חובר ע"י דור פוזנר משבט יפו ופורסם באתר ביום 4/6/2008

כלי עזר לעבודה קובץ מנחה לכתיבת תיק טיול
בקובץ זה תמצאו את השלבים בבניית תיק טיול:
1. חיבור לתכנית השנתית
2. שיקוף מצב
3. הצבת מטרות
4. קידום ערכים צופיים בטיול
5. בניית ההדרכה לטיול
6. ארגון ומנהלות
7. משוב לאחר הטיול
* מסמך זה נכתב על בסיס המנחה לכתיבת תיק טיול בהנהגת שרון-צפון
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(610 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 23/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ עקרונות להדרכה משמעותית בטיול
כיצד יוצרים הדרכה משמעותית בטיול, 6 העקרונות המנחים יחד עם מכתב לדוגמה...
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(139 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ דרכים למציאת הצפון
מציאת הצפון בכיוון כללי מקורב ובכיוון מדוייק
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 15/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ תיק מפעל (פסח) לרשג"ד
בתיק, נמצאים כל המרכיבים אשר יעזרו לכן להוציא את הטיול המשמעותי ביותר עבורכן, עבור המדריכים שלכן, עבור מדריכי העזר וכמובן עבור החניכים!
המרכיבים הם מנהלתיים והדרכתיים!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(171 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 16/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת טיול פסח (אזור הכרמל)
1. המדריך ישתמש בהדרכה צופית בטיול
2. המדריך יעביר תוכן אישי שחשוב לו וייבנה תוכנית הדרכה משמעותית
3. המדריך ישתמש בצופיות בטיול ככלי להעברת התוכן האישי שלו
4. החניכים יהיו מודעים לנושא השבטי
5. החניך יעבור תהליך משמעותי לקראת הטיול ויהיו מוכנים לטיול
6. החניך יקבל העשרה בנושא השבטי
7. דרך הטיול ובהכנה אליו יועבר ערך מרכזי "החניך והטבע" שכולל בתוכו: איכות הסביבה, אהבת והכרת הארץ, שימוש בטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,114 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט נווה מגן משבט נוה מגן ופורסם באתר ביום 16/2/2008

צופיות מעשית
הבטחה
טיול פתיחת שנה
טיולי אתגר
טיולי חנוכה
טיולי פסח
יום צופה
מפעלי קיץ
ספארי צופיות
פסטיבל שבטי
פתיחת שנה
קורס השרדות

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלים צופיים - חומרים ישנים"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
באתר ניתן למצוא צילומים של צמחי ארץ ישראל אשר מלווים באגדה מרתקת.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>