zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ט' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 24 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט4 - כיצד מאפשרים ביטוי אישי תוך שמירה על הקבוצה - נספח
ט4 - כיצד מאפשרים ביטוי אישי תוך שמירה על הקבוצה - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(191 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט4 -איך מאפשרים ביטוי אישי תוך שמירה על הקבוצה - נספח 2
ט4 - איך מאפשרים ביטוי אישי לכל פרט בקבוצה, תוך שמירה על הקבוצה - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(184 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט4 - מי היה יאנוש קורצאק ומה היתה משנתו החינוכית - נספח 1
ט4 - מי היה יאנוש קורצאק ומה היתה משנתו החינוכית - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(122 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט4 - מי היה יאנוש קורצאק ומה היתה משנתו החינוכית - נספח 2
ט4 - מי היה יאנוש קורצאק ומה היתה משנתו החינוכית - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(123 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט4 - כיצד מאפשרים ביטוי אישי תוך שמירה על הקבוצה - נספח 3
ט4 - כיצד מאפשרים ביטוי אישי לכל פרט בקבוצה תוך שמירה על הקבוצה - נספח 3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(570 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט4 - איך מרכיבים פעולה במסע בצופים? - נספחים 1-3
ט4 - איך מרכיבים פעולה במסע בצופים? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(952 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 6
ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 6
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(85 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 7
ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 7
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(79 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 8
ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 8
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(288 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 9
ט4 - כיצד אפשר לחנך בתנאים קשים וללא משאבים? - נספח 9
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(195 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>