zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » עמדות וערכים » מנהיגות

מנהיגות חיפוש
סה"כ 13 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולת התבגרות
פיתוח יוזמה ואחריות בקרב החניכים, ועידוד עצמאותם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י נטע אלהרל ופורסם באתר ביום 12/1/2006

הצעת פעילות קובץ מהם הקווים האדומים?
החניכים יכירו את דמותו ופועלו של יצחק רבין ז"ל,יבחנו אופי של מנהיג אידיאלי ויבינו מהו הקו האדום, תוך הגדרת דרך התנהגות לגיטימית במהלך ויכוח.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(96 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות אלון משבט גנים ופורסם באתר ביום 28/11/2005

הצעת פעילות קובץ פעולת מוטיבציה
חשיפת צוות ההדרכה לנושא ההנעה ומתן כלים להנעה.השכב"ג יבין את החשיבות שבהנעה- בין רשגד לצוותו, מדריך לחבריו, מדריך לחניך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות מהנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 16/5/2005

הצעת פעילות קובץ יום מנהיגות
החניכים ילמדו את עקרונות המשוב האפקטיבי, ויתנסו בהעברה ובקבלה של משוב, יאפיינו את צוות ההדרכה, כצוות עבודה הפועל יחדיו וילמדו את חמשת יסודות התקשורת.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(296 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ האם אני מנהיג?
הפעולה כוללת דיון במושגים הקשורים במנהיגות( מקור סמכות, מיהו מנהיג).
וכן בחינה אישית של כל משתתף לגבי הערכת מנהיגותו בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(89 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ מנהיגות אפקטיבית
החניך יכיר את סגנונות המנהיגות וידע לאמץ סגנון מתאים במקרה המתאים, על מנת להיות אפקטיבי להשגת מטרותיו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(142 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מהנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ על מנהיגות ומנהיגים
במה נבדל המנהיג מחבריו? האם עליו להיות דומיננטי? האם עליו לשאת באחריות כוללת? האם עליו לקבל את מרבית ההחלטות?הפעלה זו פורטת את המונח מנהיגות לגורמים ויחד עם החניכים ניתן לאתר את שלל התכונות והכישורים שהמונח מכיל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(145 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ פיתוח מנהיגות
החניך יקבל כלים לפיתוח מנהיגות בקבוצה וכן יבחן את דרכי ההתמודדות עם מנהיגים בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מהנהגת החוף ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ מנהיגות וחשיבותה
החניך יגדיר לעצמו את הדגשים האישיים שלו בנושא המנהיגות,יעמוד על מורכבות המושגים "מנהיג", ו"מנהיגות" תוך הבנת מקומוהמרכזי של מנהיג בחברה.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(76 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ האתגר לנצח
החניך יכיר ביכולת שלו להשפיע (על הגדוד והמצעד) יבין את האחריות המוטלת עליו ויפנים את החשיבות בדוגמא האישית שלו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(80 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות זבל''גן משבט ניצני הנגב ופורסם באתר ביום 10/3/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מנהיגות"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"אומנות הניהול" - אתר המנהלים של ישראל, אתר זה כולל מאגר המידע של טכניקות ורעיונות ניהוליים. האתר מכסה מאות נושאים שהם חיוניים לתפקוד יעיל של כל מנהל ומקבל החלטות.
1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>