zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » עמדות וערכים » מנהיגות

מנהיגות חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שיטות שונות לניסוח מטרות ולמיונן
1.מה הם האפיונים המיוחדים לשלושת סוגי מטרות החינוך ?
2.מה הם הכללים התנהגותיות לפי טיילר ?
3.מה הוא המיון של מטרות התנהגותיות לפי בלום ?
4.לנסות לנסח מטרות עפ"י בלום לשיעור כלשהו. העיקריים לניסוח מטרות לפי מגר ?
5.מה הוא ניסוחן של מטרות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י האוניברסיטה הפתוחה ופורסם באתר ביום 15/3/2008

הצעת פעילות קובץ פעולת התבגרות
פיתוח יוזמה ואחריות בקרב החניכים, ועידוד עצמאותם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י נטע אלהרל ופורסם באתר ביום 12/1/2006

הצעת פעילות קובץ מהם הקווים האדומים?
החניכים יכירו את דמותו ופועלו של יצחק רבין ז"ל,יבחנו אופי של מנהיג אידיאלי ויבינו מהו הקו האדום, תוך הגדרת דרך התנהגות לגיטימית במהלך ויכוח.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(96 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות אלון משבט גנים ופורסם באתר ביום 28/11/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תמונות של מנהיגים
הקובץ מכיל תמונות של מנהיגים לדורותיהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(318 KB)
הקובץ חובר ע"י חברי צוות מהנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 29/5/2005

הצעת פעילות קובץ פעולת מוטיבציה
חשיפת צוות ההדרכה לנושא ההנעה ומתן כלים להנעה.השכב"ג יבין את החשיבות שבהנעה- בין רשגד לצוותו, מדריך לחבריו, מדריך לחניך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות מהנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 16/5/2005

כלי עזר לעבודה קובץ 10 כללים למנהיגות טובה
עשרה כללים (ועוד קצת) על מנהיגות טובה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(69 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות הנהגת ת"א יפו ופורסם באתר ביום 11/4/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מנהיגות מעצבת
הנחת היסוד של מודל הטווח המלא היא בעובדה שכל מנהיג מפגין במסגרת קשריו עם אנשיו וסביבתו את כל מגוון הסגנונות. אולם תדירות השימוש בכל סגנון היא העושה את ההבחנה בין מנהיג למנהיג.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(87 KB)
הקובץ חובר ע"י באס ואבוליו והתקבל מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ יום מנהיגות
החניכים ילמדו את עקרונות המשוב האפקטיבי, ויתנסו בהעברה ובקבלה של משוב, יאפיינו את צוות ההדרכה, כצוות עבודה הפועל יחדיו וילמדו את חמשת יסודות התקשורת.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(296 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 11/4/2005

מאמרים קובץ כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער
מאמר זה מתאר תהליך הקמת קבוצה של נערי קידום נוער שמטרתה ליזום ולהפעיל פרויקטים למען היחידה לקידום נוער ולמען הקהילה. המניע לתוכנית נובע מאמונתנו שבני נוער בגיל ההתבגרות, ללא קשר לרקע הסוציואקונומי, החברתי או המשפחתי, צריכים ויכולים להיות מעורבים ופעילים בחיי קהילתם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י מיכל ביסטריצר והתקבל ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מודל הטווח המלא של מנהיגות
מנהיגות היא אחת התופעות הנצפות ביותר, והבלתי מובנות ביותר עלי אדמות. מודל הטווח המלא של מנהיגות מציג חמישה סגנונות מנהיגות - פירוט עליהם ניתן למצוא בקובץ.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(211 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 11/4/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מנהיגות"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"אומנות הניהול" - אתר המנהלים של ישראל, אתר זה כולל מאגר המידע של טכניקות ורעיונות ניהוליים. האתר מכסה מאות נושאים שהם חיוניים לתפקוד יעיל של כל מנהל ומקבל החלטות.
1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>