zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » עמדות וערכים » מנהיגות

מנהיגות חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שיטות שונות לניסוח מטרות ולמיונן
1.מה הם האפיונים המיוחדים לשלושת סוגי מטרות החינוך ?
2.מה הם הכללים התנהגותיות לפי טיילר ?
3.מה הוא המיון של מטרות התנהגותיות לפי בלום ?
4.לנסות לנסח מטרות עפ"י בלום לשיעור כלשהו. העיקריים לניסוח מטרות לפי מגר ?
5.מה הוא ניסוחן של מטרות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י האוניברסיטה הפתוחה ופורסם באתר ביום 15/3/2008

הצעת פעילות קובץ פעולת התבגרות
פיתוח יוזמה ואחריות בקרב החניכים, ועידוד עצמאותם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י נטע אלהרל ופורסם באתר ביום 12/1/2006

הצעת פעילות קובץ מהם הקווים האדומים?
החניכים יכירו את דמותו ופועלו של יצחק רבין ז"ל,יבחנו אופי של מנהיג אידיאלי ויבינו מהו הקו האדום, תוך הגדרת דרך התנהגות לגיטימית במהלך ויכוח.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(96 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות אלון משבט גנים ופורסם באתר ביום 28/11/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תמונות של מנהיגים
הקובץ מכיל תמונות של מנהיגים לדורותיהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(318 KB)
הקובץ חובר ע"י חברי צוות מהנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 29/5/2005

הצעת פעילות קובץ פעולת מוטיבציה
חשיפת צוות ההדרכה לנושא ההנעה ומתן כלים להנעה.השכב"ג יבין את החשיבות שבהנעה- בין רשגד לצוותו, מדריך לחבריו, מדריך לחניך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות מהנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 16/5/2005

כלי עזר לעבודה קובץ 10 כללים למנהיגות טובה
עשרה כללים (ועוד קצת) על מנהיגות טובה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(69 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות הנהגת ת"א יפו ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ מנהיגות אפקטיבית
החניך יכיר את סגנונות המנהיגות וידע לאמץ סגנון מתאים במקרה המתאים, על מנת להיות אפקטיבי להשגת מטרותיו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(142 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מהנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ על מנהיגות ומנהיגים
במה נבדל המנהיג מחבריו? האם עליו להיות דומיננטי? האם עליו לשאת באחריות כוללת? האם עליו לקבל את מרבית ההחלטות?הפעלה זו פורטת את המונח מנהיגות לגורמים ויחד עם החניכים ניתן לאתר את שלל התכונות והכישורים שהמונח מכיל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(145 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ פיתוח מנהיגות
החניך יקבל כלים לפיתוח מנהיגות בקבוצה וכן יבחן את דרכי ההתמודדות עם מנהיגים בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים מהנהגת החוף ופורסם באתר ביום 11/4/2005

הצעת פעילות קובץ מנהיגות וחשיבותה
החניך יגדיר לעצמו את הדגשים האישיים שלו בנושא המנהיגות,יעמוד על מורכבות המושגים "מנהיג", ו"מנהיגות" תוך הבנת מקומוהמרכזי של מנהיג בחברה.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(76 KB)
הקובץ חובר ע"י נציגים ממחלקת הגשמה ופורסם באתר ביום 11/4/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מנהיגות"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"אומנות הניהול" - אתר המנהלים של ישראל, אתר זה כולל מאגר המידע של טכניקות ורעיונות ניהוליים. האתר מכסה מאות נושאים שהם חיוניים לתפקוד יעיל של כל מנהל ומקבל החלטות.
1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>